สล็อตเว็บตรงก้าวใหม่ของการยกน้ำหนักที่ Khel Vikas

สล็อตเว็บตรงก้าวใหม่ของการยกน้ำหนักที่ Khel Vikas

โค้ชชุมชนสล็อตเว็บตรงมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของคนหนุ่มสาวและเด็ก และพวกเขามีบทบาททางสังคมที่เกี่ยวข้องในชุมชนของพวกเขามีการกล่าวกันมากมายเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

วิกฤตครั้งนี้ในอุตสาหกรรมกีฬาหลัก ๆ รวมถึงลีกอาชีพ สโมสรกีฬา 

และการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก อย่างไรก็ตาม ที่ฐานของปิรามิด มีผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่เปราะบางที่สุด ภาคนอกระบบ หรือเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม ซึ่งรวมถึงองค์กรระดับรากหญ้าด้านกีฬาและโค้ชด้านกีฬาของชุมชน ในช่วงการระบาดของสุขภาพ โค้ชกลุ่มนี้พยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับความท้าทายโค้ชส่วนใหญ่มีสโมสรของตนเองในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีสัญญาจ้างงาน รายได้หลักมาจากเงินบริจาคของครอบครัวและขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละวัน นอกจากนี้ บางสโมสรไม่มีโครงสร้างที่เป็นทางการและเป็นของเศรษฐกิจนอกระบบเนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ การแยกดินแดน ความไม่ไว้วางใจในสถาบันและความไม่เป็นทางการ โค้ชเหล่านี้มักจะถูกแยกออกจากฐานข้อมูลของรัฐบาลและเพิกเฉยโดยระบบลีกและหน่วยงาน ในการสำรวจที่ดำเนินการโดย GIP ในโคลอมเบียในช่วงเดือนมีนาคม 2020 โค้ชชุมชน 76% ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลีกใดๆ หรือไม่ได้รับประโยชน์จาก

เครื่องมือเชิงนโยบายของกระทรวงกีฬา พวกเขาจะมองไม่เห็นในสถาบันที่เป็นทางกในประเทศกำลังพัฒนา โค้ชเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำชุมชนที่มีความรู้ด้านกีฬา อดีตนักกีฬาที่ล้มเหลวในการเข้าถึงลีกอาชีพหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกีฬายุคใหม่ในชุมชนเดียวกัน ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขามีการฝึกสอนในระดับต่ำ พวกเขาขาดการสนับสนุนอย่างมืออาชีพ และการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะเป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์โค้ชกลุ่มนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของคนหนุ่มสาวและเด็ก และพวกเขามีบทบาททางสังคมที่เกี่ยวข้องในชุมชนของพวกเขา นอกเหนือจากการเป็นโค้ชแล้ว พวกเขากลายเป็นผู้มีอำนาจที่สำคัญสำหรับเด็กและการสนับสนุนครอบครัว โค้ชชุมชนจึงเป็นตัวส่งเสริมเชิงกลยุทธ์ของค่านิยมและมาตรฐานด้านสุขภาพ สิ่งสำคัญคือต้องให้อำนาจแก่กลุ่มนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากีฬาบรรลุบทบาททางสังคมและนำไปสู่การพัฒนาและเป้าหมายสันติภาพ

หุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และจัดการข้อมูล

รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อรวมฐานข้อมูลของโค้ชชุมชน เครื่องมือแบบบูรณาการดังกล่าวสามารถมีอิทธิพลต่อการวางกลยุทธ์ การวางโปรแกรม และการถ่ายทอดโซลูชั่นความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนช่วยในการออกแบบเครื่องมือนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์และเพิ่มขอบเขตของกีฬาชุมชการสร้างขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนความรู้มุ่งเป้าไปที่ฐานของปิรโค้ชชุมชนมักไม่มีวิธีการลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมในการสร้างขีดความสามารถจะช่วยให้โค้ชที่ฐานของพีระมิดรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาและวิกฤต และรักษาให้พีระมิดกีฬายังคงยืนอยู่เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงโค้ชชุมชเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเช่นการศึกษาออนไลน์จะต้องถูกสำรวจเป็นแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดความรู้ GIP ประสบความสำเร็จในการสำรวจสิ่งนี้ในช่วงที่กักขังและแผนข้อมูลไม่จำกัดสำหรับเครือข่ายโซเชียลได้รับอนุญาตให้สนับสนุนโค้ชชุมชนที่อยู่ห่างไกล และเพื่อแก้ไขปัญหาของการพัฒนาวิชาชีพที่มีโอกาสจำกัด

นี่คือตัวเลือกบางส่วนที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ที่เปราะบางของกีฬาชุมชนในปัจจุบันอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐบาล องค์กรปกครองกีฬาระดนานาชาติ (และระดับชาติ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จะต้องลงทุนที่ฐานของปิรามิดเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬามีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและสันติภาพDiogo Jurema : ด้วยการทำงานด้านกีฬามากว่า 15 ปี Diogo ได้ทำงานร่วมกับ IFs ต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างใช้กลยุทธ์ด้านการแข่งขันกีฬาและการสื่อสาร เขาทำงานร่วมกับผู้ประมูลและผู้จัดงาน และจัดการการแข่งขันกีฬาและโปรแกรมเดิมBeatriz Mejía R.: ผู้อำนวยการGrupo Internacional de Pazและที่ปรึกษาด้านกีฬาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา Beatriz สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและปริญญาโทด้านการศึกษาด้านการพัฒนาตลอดจนด้านนโยบายรัฐบาลและสาธารณะ เธอได้รับรางวัล Eva Woman Award ในปี 2019 ในหมวด Peace Buildingสล็อตเว็บตรง