สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ในวันสันติภาพ Peace and Sport เรียกร้องให้มีการใช้กีฬามากขึ้นในโครงการพัฒนา

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ในวันสันติภาพ Peace and Sport เรียกร้องให้มีการใช้กีฬามากขึ้นในโครงการพัฒนา

องค์กรไม่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แสวงหากำไรระดับนานาชาติ Peace and Sport เรียกร้องให้ผู้อื่นควบคุมศักยภาพของกีฬาเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลกเนื่องในวันสันติภาพสากลในวันที่ 21 กันยายน สันติภาพและการกีฬาได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้กีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจและกิจกรรมของ Peace and Sport ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประชุมใหญ่สองครั้ง: การประชุมสุดยอดระดับโลกของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพในเม็กซิโกและ Biennale of Luanda ในแองโกลา

ในบริบทของวันสันติภาพ เช่นเดียวกับ “ Biennale of Luanda: Pan-African Forum for the Culture of Peace ” ซึ่งจัดโดย UNESCO เมื่อวันที่ 18 กันยายน รองประธานฝ่าย Peace and Sport ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ใช้ค่านิยมของกีฬาเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในระบบการศึกษาและนำเสนอระเบียบวิธีสันติภาพและการกีฬาแก่ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชนศิลปะและวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศดิดิเยร์ ดร็อกบา รองประธานฝ่ายสันติภาพและการกีฬา ประกาศว่า:ฉันต้องการแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ว่าแอฟริกามีศักยภาพที่ดีในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อสันติภาพ การเจรจา และความสามัคคีในสังคม สิ่งนี้ต้องการการมีส่วนร่วมของนักกีฬาและ

นักกีฬาในโครงการกีฬาที่สงบสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน เพื่อทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการป้องกันความรุนแรง การกระทำผิด และการออกจากโรงเรียน ”ไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ ทำให้ชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยากขึ้นมาก การแยกตัว การเว้นระยะห่าง และเสมือนกำลังกลายเป็น “ปกติ” แบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน บรรทัดฐาน โครงสร้างและระบบที่ควบคุมร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย เพศวิถี และการสืบพันธุ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงก็ทวีความรุนแรงขึ้นในรูปแบบและรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เราเห็น สิ่งนี้จะไม่ยุติเมื่อเราเปลี่ยนจากการระบาดใหญ่เป็นช่วงหลังเกิดโรคระบาดโอกาสในการทบทวนบทบาทของกีฬา เรียกคืนพลังของกีฬา และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกีฬาและการพัฒนา มาถึงแล้ว

เพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้ จำเป็นต้องรับทราบและจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในกีฬาซึ่งเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของร่างกาย เพศ เพศ อายุ ความสามารถ วรรณะ เชื้อชาติ เผ่า สถานที่ ชนชั้น และศาสนาผู้ปฏิบัติงานทั่วโลกกำลังคิดและโต้เถียงกันเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านกีฬาในช่วงหลังเกิดโรคระบาดอย่างไร ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การฝึกเสมือนจริง ฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนเพื่อเริ่มเล่น เริ่มโปรแกรมกีฬาที่บ้าน กีฬาบนเว็บ พัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ก่อนที่เราจะไปในทิศทางนี้ เราต้อง

หยุดและตั้งคำถามกับสมมติฐานของเราเสียก่อน

เยาวชนทุกคนรวมถึงผู้ที่อยู่ชายขอบสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมหรือไม่ การสัมมนาผ่านเว็บ การประชุมเสมือนจริง และการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงเพียงใดกับความเป็นจริงของเด็กผู้หญิง ผู้หญิง และผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามเพศหลายล้านคนทั่วโลกที่เล่นและเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่ถูกมองว่าเป็นการเสียเวลา ไม่จำเป็น และเป็นอันตรายต่อพวกเขา ภาพลักษณ์ในชุมชน? สามารถติดต่อกับคนหนุ่มสาวทุกคนโดยใช้แผนที่คล้ายกันได้หรือไม่? ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้ความสำคัญกับความต้องการ ความสนใจ และความต้องการของเด็กหญิงและสตรีหรือไม่? พื้นที่ทางกายภาพพร้อมสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่ออกแบบใหม่เหล่านี้โดยอิสระหรือไม่? ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีทรัพยากรและแนวความคิดในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุตรหลานหรือไม่

การกักกันภาคบังคับ การล็อกดาวน์ในประเทศ และข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเมื่อเราพยายาม “อยู่ใน” และ “มีชีวิตอยู่” การอยู่ที่บ้านและเข้ารับการฝึกกีฬาหรือการเล่นกีฬาคือความจริงอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือโลกจะต้องแบ่งปันพื้นที่สาธารณะอีกครั้ง จากการล็อกดาวน์นี้ลางสังหรณ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงถูกกักตัวไว้ที่บ้านอีกครั้ง รูปแบบการเคลื่อนไหวของพวกเขาเปลี่ยนไป พื้นที่สาธารณะถูกเรียกว่า “ไม่ปลอดภัย” อีกครั้ง และสิ่งนี้ส่งผลกระทบกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมากที่สุด โรงเรียนปิด บริการสังคมหยุดชะงัก และการเคลื่อนไหวถูกตัดขาดเมื่อครอบครัวพักอยู่ในบ้านของพวกเขาโอกาสนอกบ้านสำหรับการศึกษา การฝึกอบรม การทำงานและการจ้างงาน การพบปะสังสรรค์ ความสุข สุขภาพ และความต้องการด้านความเป็นอยู่ที่ดีอื่นๆ กำลังลดน้อยลง บริการและสิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี เด็กหญิง และบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามเพศนั้นไม่มีความสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ การเข้าถึงเพศศึกษา การคุมกำเนิดสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์